Pts

1 2 3
Матеуш Голебьёвски 11 11 11
Мичал Муравски 3 5 8